சமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டது

பங்குனி 1, 2024

Developer: Photomath, Inc.

மாசி 26, 2024

மாசி 23, 2024

டெவலப்பர்: VSCO

மாசி 22, 2024

டெவலப்பர்: கோனாமி

மாசி 20, 2024

டெவலப்பர்: குன் ஹெட்ஸ் நயிங்

மாசி 19, 2024

டெவலப்பர்: JR டெக்னாலஜி லிமிடெட்

மாசி 13, 2024

டெவலப்பர்: Google LLC

மாசி 12, 2024

மாசி 11, 2024

மாசி 10, 2024

டெவலப்பர்: Netflix, Inc.

மாசி 9, 2024

மாசி 7, 2024

டெவலப்பர்: ஹென்ரிக் ரைட்கார்ட்